Covid-19 maatregelen bij TSC

Beste supporters,

De maatschappij staat al een half jaar op zijn kop. De eerste coronagolf die leidde tot een lockdown sloeg ons allemaal met verstomming. Daarna ging het even de goede kant op, maar nu slaat de slinger weer door naar de andere kant. En het einde van de tunnel lijkt niet meteen inzicht. De horeca is dicht, het aantal besmettingen groeit gestaag en de ziekenhuisbedden worden schaars.

De voetbalcompetities liggen ook opnieuw stil en de perspectieven voor een heropstart zijn niet meteen gunstig. In eerste instantie werd de competitie stilgelegd tot 8 november maar ondertussen is het wel duidelijk dat die deadline onmogelijk kan worden gehaald. Bronnen binnen Voetbal Vlaanderen bevestigen ons dat de kans dat er voor januari nog competitievoetbal wordt gespeeld bijzonder klein is.

Dat de pandemie dichter komt is zowel binnen de sportvereniging als op school voelbaar. Er duiken meer en meer besmettingen op. We stelden ons dan ook de vraag of het wel opportuun was om jullie verder bloot te stellen aan mogelijk gevaar.

We hebben dan ook beslist om de trainingen van de 1ste ploeg, beloften en U21 voorlopig te staken.

Wat betreft de jeugd wachten we het Nationaal overleg van vanavond af. We verwachten dat hieromtrent ook een algemene afgelasting zal opgelegd worden.
Het gevaar lijkt ons te groot en bovendien is trainen zonder perspectief ook niet zo’n fijn gegeven. We hebben beslist om deze maatregel voor onbepaalde tijd te treffen. Van zodra we zicht krijgen op een eventuele herstart van de competitie zullen we de hoofden opnieuw samen steken en zo snel mogelijk proberen te hervatten. Bedoeling is dat we met een deftige voorbereiding opnieuw op het terrein kunnen komen. Dat neemt niet weg dat jullie de conditie op peil zullen moeten houden. We gaan ervan uit dat we bij een nieuwe start een volledig fitte kern zullen hebben.
Uiteraard vinden we wat er momenteel gebeurt allemaal jammer. Voetbal maakt nu eenmaal een belangrijk deel van ons leven uit. Maar we begrijpen ook dat de volksgezondheid in deze primeert. Het is duidelijk dat we getroffen worden door een pandemie die stilaan niet meer te overzien is. We hopen dan ook dat er snel een structurele oplossing komt en dat we de draad van het normale leven terug kunnen oppikken.
We hopen je bij deze goed te hebben geïnformeerd en gaan ervan uit dat je begrip kan opbrengen voor onze beslissing om de trainingen van de eerste ploeg voorlopig op te schorten.
Ondertussen wensen we jullie en iedereen die jullie dierbaar is een goede gezondheid toe. Stay safe!
Het bestuur,
De trainers,

Verantwoordelijke:
TSC PROVEN VZW

t.a.v. de heer Stefaan Desmet
Roesbruggestraat 6A
8972 Proven
BTW 450 258 558

© TSC Proven VZW | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD