Nieuwjaarsspeech van de voorzitter

Geachte Burgemeester en schepenen,
Dames en heren, voetbalvrienden en vriendinnen,

Namens het bestuur en in naam van onze voorzitter, die nu zijn en Uw broodjes bakt, onze allerbeste sportieve wensen voor 2018, aan de ganse TSC familie.

Sportieve wensen zijn weliswaar belangrijk maar het allerbelangrijkste in het leven is een goeie gezondheid voor ieder van u.

bakkerHet jaar 2018 zal ongetwijfeld mooie en sportieve prestaties opleveren. We hopen dat jullie vooral plezier beleven aan de mooie voetbalsport die ons met elkaar verbindt. Ook buiten het terrein spreken we de verwachting uit dat we goed en aangenaam kunnen samenwerken.

Alleen zo blijft onze vereniging levend en gezond. Santé!....

Vorige dinsdag hebben we met de oefenmatch van de TSC Lady’s al een TOP- voorbeeld gezien van hoe het in een club kan en moet gaan; een idee gestart aan den toog en in korte tijd uitgegroeid tot een prachtig initiatief , een pot voetbal gekoppeld aan een goed doel met als resultaat een mooie som die kan overgemaakt worden aan de Lovie. Dank aan de initiatiefnemers, de TSC Lady’s en de vele helpende handen.

Vrijwilligers zijn en blijven de dragende kracht achter iedere vereniging, ook dit jaar hebben wij terug kunnen rekenen op velen van u, waarvoor dank.  Graag wil ik nog een oproep doen aan mensen om ons bestuur te versterken, man of vrouw want ook vrouwen kunnen in ons bestuur een belangrijke rol spelen. Mijn doel is om ieder lid van ons bestuur in te zetten in zijn of haar specifieke interesses. Samen werken is volgens mij de sterkte van iedere vereniging.

Intussen hebben we onze nieuwe veldverlichting al uitvoerig kunnen testen en het mag gezegd ; we zijn uiterst tevreden met deze inspanning van ons stadsbestuur. Zelf heeft TSC een inspanning gedaan om de akoestiek in de kantine te optimaliseren, deze inspanning konden we realiseren met behulp van de firma’s Furnibo en Filip Bisschop, waarvoor dank, hier ook bijgestaan door vrijwilligers.

Voor dit jaar plannen we terug verdere opfrissingswerken aan de kantine en een betere zuinige verlichting. U ziet we investeren niet allen op het terrein maar ook ernaast. Daarom ook zeker deze vraag, dat alle sporters, jeugd en volwassenen  respect en eerbied  hebben voor het gebouw en de terreinen, het vele werk die mensen als Eric en Bernard iedere week opbrengen om verzorgde kotjes en terreinen te hebben. Ook onze kantiniers Serge, Mark, Frans en de vele andere helpers in de kantine doen wonderen en verdienen zeker een extra pluim.

Op het einde van dit seizoen houdt T1 Fries er mee op, ik ben er zeker van dat we nog veel overwinningen samen zullen vieren en de plaats zullen innemen in het klassement die we verdienen.  De opvolging is geregeld, intussen zijn de transfergesprekken volop aan de gang. Volgende spelers hebben al zeker toegezegd voor volgend seizoen, Alex, Brecht, Niels, Ruben,Jens, Sven, Arne,Wout,Victor, Julien, Kris en de beide broers D’hondt. En tevens hebben we al 2 gerichte versterkingen voor volgend seizoen namelijk Kevin Pecqeux en  Daan Paco (broer van Lucas).   We houden u op de hoogte  en zijn ambitieus!

Al onze inspanningen zijn er ook voor onze vele jeugdspelers. Dit jaar hebben we terug een audit laten uitvoeren en het eindresultaat geeft aan dat TSC Proven een club is die laagdrempelig is, en toch alles in het werk stelt om jeugdspelers sportief op te leiden, maar tevens een plaats is waar iedereen zijn sport kan beleven in de beste omstandigheden.

Alles kan natuurlijk beter en daarom doe ik een oproep aan onze trainers en toekomstige trainers om hun kennis te versterken en uit te breiden met extra trainerscursussen. Deze worden graag bekostigd door TSC Proven. Ook aan de jongvolwassenen een oproep om zich te manifesteren op training en tijdens de match. Weet dat je op training de basis legt voor verdere doorstroming. 

Met mijn hoop op een verdere samenwerking tussen u als supporters, spelers, trainers, vrijwilligers ,sponsors, stadsbestuur en TSC Proven wil ik het glas heffen vol dank en waardering voor jullie inzet bij TSC Proven.

Namens onze voorzitter, Stefaan

Sante

Verantwoordelijke:
TSC PROVEN VZW

t.a.v. de heer Stefaan Desmet
Roesbruggestraat 6A
8972 Proven
BTW 450 258 558

© TSC Proven VZW | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD