Skip to main content

Charter

Voor de spelers

 • Bij aankomst en verlaten van een training of wedstrijd wordt de trainer en de ploegafgevaardigde begroet met een handdruk. De trainer wordt aangesproken als ‘Trainer’ of bij zijn ‘voornaam’
 • We winnen graag, maar we kunnen verliezen; OOK op training
 • Bij uitleg van de trainer is het (muis-)stil, wie vragen heeft steekt zijn hand op
 • We moedigen elkaar steeds aan, we schreeuwen en schelden niet
 • We vormen met z’n allen een PLOEG. Iedereen hoort erbij en is het evenveel waard om hier te spelen. Vechten en pesten worden niet geduld; hiertegen zal ZEER STRENG opgetreden worden
 • Foutjes en overtredingen gebeuren nu eenmaal in een wedstrijd of training. Revanche wordt niet geduld
 • Eerlijkheid wordt enorm gewaardeerd, ook als je in fout bent
 • Er is niets zo vervelend voor een trainer dan te moeten constateren dat bepaalde spelers niet aanwezig zijn op training en/of wedstrijden ZONDER te verwittigen. Laat je ploeg niet onaangekondigd in de steek
 • Het is de speler zelf die de jeugdtrainer (ruim) op voorhand verwittigd indien hij niet aanwezig kan zijn
 • Bij trainingen en wedstrijden dient men op tijd aanwezig te zijn, beter 5 minuten te vroeg dan 5 minuten te laat. Wie toch te laat is meldt zich eerst bij de jeugdtrainer
 • Bij een blessure moet je dit melden aan de jeugdtrainer. De wedstrijd of training wordt pas hervat na het afgeven van een attest (afgeleverd door ouders, dokter, kinesist, …).
 • Bij een schorsing of een blessure is het gewenst dat de speler aanwezig is bij de wedstrijden om de groepsgeest te bevorderen. Indien hij dit niet kan dan moet hij de trainer verwittigen
 • Tijdens de wedstrijd tonen we gepast respect voor de scheidsrechter, de tegenstanders, de medespelers en de supporters
 • Na de wedstrijd geven we tegenstander en scheidsrechter STEEDS een hand, ook na een verlies-wedstrijd!
 • Na de wedstrijd neemt iedere speler VERPLICHT een douche (vanaf U9). Hij zorgt er dus voor dat hij douche-gerief en verse kleding (o.a. vers ondergoed) bij zich heeft
 • Na een training of wedstrijd worden de kleedkamers ordentelijk achter gelaten (Vanaf U10: eindverantwoordelijkheid ligt bij de ploegkapitein!)
 • Er wordt in de kleedkamers niet gerookt , getelefoneerd en geen alcoholische dranken gedronken. Bij wedstrijden is het gebruik van GSM, MP3-speler, iPod e.d. niet toegelaten in de kleedkamer
 • Voor en na de wedstrijd draagt iedere speler de uitgangskledij van de club. Zorg ervoor dat je uitgangskledij steeds verzorgd is
 • Zuinig en zorgzaam zijn op de spullen van de club (zoals bijvb: materialen, kledij, velden, kleedkamers, ect...)
 • De speler brengt de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag, zowel op als naast het terrein. De trainer kan, steeds in samenspraak met de jeugdcoördinator, sancties nemen in geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair play, sportiviteit en algemeen gedrag.
 • De speler respecteert ten allen tijde de 10 geboden van de “fair play” en onderschrijft de ‘normen en waarden’ van de club