Matchverslagen eerste ploeg

19 maart 2023

VP Gits - TSC

TSC kwam met lege handen terug van de verre verplaatsing naar Gits. Weerom had dit niet gemoeten. Proven had de match in handen en dwong de Gitse ...
12 maart 2023

Komen-Neerwaasten - TSC

TSC moest het voorbije weekend op reis naar Komen-Neerwaasten. In het aftandse stadion met veel wind en een weinig egaal plein was het niveau van d...
05 maart 2023

TSC - Keiem Sport

TSC kon tegen Keiem een orgelpunt plaatsen na een geslaagde sponsormiddag. De lokale paarshemden schoten dan ook goed uit de startblokken, maar het...
26 februari 2023

KFC Eendracht Hooglede - TSC

TSC leed in Hooglede een verdienstelijke nederlaag bij de autoritaire leider in 3°B. Proven kwam er in de eerste helft niet echt uit, maar gaf ook&...
12 februari 2023

US Ploegsteert - TSC: 2 - 1

Al na 30 seconden kon Mathieu de score openen, maar moederziel alleen voor doel bleek het doel een paar meter te laag. Ook Bavo en Lucas kregen no...
05 februari 2023

TSC - Sparta Dikkebus: 2 - 1

Met wat besneeuwde bergen en een Eifeltoren in ons achterhoofd, beschouden we de partij tegen Dikkebus vooraf. Hoog tempo en dito pressing is in de...
29 januari 2023

VKW Woesten - TSC: 2 - 3

Op een zondag in januari achtte Matthieu het tijd voor een grote Cloetshow. De talrijke supporters zagen een goeie wedstrijd voor derde provinciale...
21 januari 2023

TSC - Merkem: 2 - 2

Merkem leek op een koude zaterdagavond in januari de ongeslagen reeks van TSC te stoppen, maar het venijn zat in de staart. TSC zat niet meteen in...
14 januari 2023

SK Zillebeke - TSC: 0 - 1

TSC zat direct goed de match. Het greep Zillbeke meteen naar de keel. Op de moeilijkst bespeelbare helft kreeg TSC in de eerste helft kans na kans....
18 december 2022

TSC - De Panne

Op een ijsvlakte schaatste TSC net iets beter, al waren ook bij de thuisploeg niet alle schaatsen op punt. Proven zette na een studieronde van...
10 december 2022

Sporting Keiem - TSC: 2 - 2

Aandachtige volgers van TSC zagen zaterdag een kopie van de match op Dikkebus. Met dit verschil: deze keer wel met doelpunten. De eerste helft lie...
04 december 2022

TSC - Jespo: 2 - 2

CEO Willem van Houtatelier Bastiaan Cambron schonk de wedstrijdbal en gaf de aftrap van de match tegen Komen-Waasten. TSC opende sterk. Vanuit een...
26 november 2022

Sparta Dikkebus - TSC: 0 - 0

TSC kwam zwak voor de dag en mocht blij zijn dat Dikkebus een aantal wenkende kansen liet liggen en dat Eli goed wakker was. Toch kon TSC bijna met...
19 november 2022

TSC - Hooglede: 1 - 1

De fiere leider Hooglede zakte af naar TSC en zou dit Provens varkentje snel wassen. De partij was nog maar net begonnen, of Hooglede vergat een ca...
13 november 2022

VC Ichtegem - TSC: 1 - 2

Een compact spelend TSC dwong meteen veldoverwicht af, maar de eerste maal dat de thuisploeg in de buurt van Eli kwam, hing de bal al tegen de touw...
25 september 2022

TSC - VKW Vleteren: 2 - 1

Enkele dolle minuten op het halfuur zorgden voor de 1-1 ruststand. Matthieu maakte de Roestense opener ongedaan. In de tweede helft had TSC he...
18 september 2022

TSC - Sparta Kruiseke: 1 - 2

TSC vergat te voetballen en ging mee in het spel van de bezoekers. Hun lange halen, snel thuisvoetbal rendeerde. Ze scoorden zowel op het halfuur a...
10 september 2022

KSV Diksmuide - TSC: 6 - 1

Lange tijd kon TSC de schijn hoog houden, maar de rode kaart voor skipper Couttouw luidde een afstraffing in. Matthieu zorgde kort voor tijd nog v...
04 september 2022

TSC 0 SK-Staden 0

Staden kwam best uit de startblokken. Nieuwbakken TSC-doelman Simon Bruneel kwam meteen enkele keren gevat tussen. Naar het einde van de eerste he...
GDPR & Privacyverklaring

1. Algemeen

TSC PROVEN hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TSC PROVEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als TSC PROVEN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TSC PROVEN

Adres: Ieperstraat 44, 8970 Poperinge

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 0498 54 00 51

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door TSC PROVEN verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TSC PROVEN.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid. 1/4
 • Voor de verwerking i.f.v. verzekering, vorming van leden, het indelen van leden in categorieën en groepen.
 • Voor de verwerking van de aansluiting, deelname aan competitie, het doorgeven van competitieresultaten, deelname aan tornooien, doorgeven van tornooiresultaten, inschrijving op stage (met/zonder overnachting), organisatie recreatief sportevenement binnen de organisatie. • Het beheren van sociale media: sfeerfoto’s, gerichte foto’s.
 • Het beheren van de clubwebsite.

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit. • Lidnummer. 
 • Competitiegegevens: aansluitingsnummer, klassement, wedstrijdgegevens en –resultaten.
 • Gegevens van derden: naam, telefoonnummer, e-mail adres. 
 • Beeldmateriaal: (digitale) foto’s, filmpjes.

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties •

 • Bestuursleden van de vereniging. 
 • Vrijwilligers van de vereniging.

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verwerken van het lidmaatschap
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij delen gegevens met:

 • leden
 • trainers
 • federatie, overheid (stad/gemeente)
 • publiek (publicatie in infoboekje, internet, facebook)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

TSC PROVEN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. TSC PROVEN verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk na het laatste gebruik. 

 • Persoonsgegevens voor ledenadministratie, competitie worden 10 jaar bijgehouden na het laatste gebruik. Deze bewaartermijn ligt in lijn met de facturatie. 
 • Gegevens voor verzekeringsdossiers worden intern 1 jaar bijgehouden. Dit om de opvolging nog tot een jaar te verzekeren.
 • Gegevens verzameld voor stages of andere in tijd beperkte extra georganiseerde activiteiten worden tot na afloop van de activiteit bewaard.
 • Beeldmateriaal wordt bewaard tot 5 jaar na het laatste gebruik.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: • Alle personen die namens TSC PROVEN van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; • Enkel bevoegde personen mogen/kunnen de gegevens verwerken; • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 3/4 Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11.Wijziging privacyverklaring

TSC PROVEN kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 12.06.2018.

Verantwoordelijke:
TSC PROVEN VZW

t.a.v. de heer Stefaan Desmet
Roesbruggestraat 6A
8972 Proven
BTW 450 258 558

© TSC Proven VZW | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD