Skip to main content

Maak kennis met onze TSC-api Elfriede

Sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag.

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. We willen dat zowel volwassenen als jongeren voor elkaar respect opbrengen en de grenzen van anderen aanvaarden.   Bij TSC Proven is er geen plaats voor pestgedrag, racisme, geweld, (seksuele) intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag. Je kan er vanaf nu  discreet melding van maken als je grenzen of die van iemand anders worden overschreven bij onze club-API ( aanspreekpunt integriteit)

 Elfriede Notebaert is bereid gevonden om deze functie te vervullen binnen TSC Proven. Elfriede is geen onbekende  binnen de club. Ze is vaste supporter van de eerste ploeg en was vroeger reeds trainer en jeugdspeler bij TSC Proven.   Vanuit haar professionele opleiding denken we dat zij over de juiste skills beschikt om deze functie goed uit te voeren.  Een welgemeend woord van dank aan Elfriede voor het aangaan van deze uitdaging.  Zij zal als club-API luisteren naar je verhaal. Dat kan in alle discretie en vertrouwen. Zij kan ook uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren. Vanzelfsprekend hopen wij dat we nooit een beroep op Elfriede hoeven te doen. We verwachten dat spelers, ouders, net als trainers, afgevaardigden en bestuursleden van de club een voorbeeldrol opnemen en andere kinderen, ouders en medewerkers van onze club op een positieve wijze ondersteunen en negatief gedrag achterwege laten. We rekenen erop dat iedereen wil en zal meewerken aan een TSC Proven als toonbeeld van een toffe voetbalclub waar iedereen zich thuis voelt. 

Wat doet een vertrouwenspersoon (API) ?

Deze luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek dan kun je de API altijd contacteren.
Als je te maken hebt met één van de hierna te noemen zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Hoe langer je wacht hoe zwaarder het vaak voor je wordt.

Belangrijk om te weten:

De vertrouwenspersoon handelt in alle discretie. De klachten en gegevens worden strikt vertrouwelijk door haar behandeld.

Er kan een beroep op de vertrouwenspersoon gedaan worden door ieder lid van TSC PROVEN  en ouders in geval van volgende klachten:

  • elk soort ongewenst gedrag, ook op sociale media
  • pestgedrag dat aan jezelf of een andere persoon wordt aangedaan
  • fysieke en/of mentale bedreiging (door iemand binnen de club)
  • seksuele intimidatie en/of seksueel ongewenste benadering
  • racisme of discriminatie
  • waarneming van drugs- en/of alcoholproblemen
  • waarneming van vandalisme en/of geweld

De mogelijkheid tot rechtstreeks contact met jeugdcoördinator, trainer… blijft natuurlijk ook bestaan. Als je een melding maakt bij een van deze personen, vertrouw erop dat er ook dan zorgvuldig met je klacht of bezorgdheid zal worden omgegaan en deze persoon bezorgt de klacht ook bij de juiste persoon.

We hopen uiteraard dat zaken niet escaleren, maar als blijkt dat leden van TSC Proven zich schuldig maken aan boven gestelde zaken zal er op gepaste wijze gereageerd worden.

Hoe neem ik contact op met de club-API?

De API is bereikbaar op het e-mailadres api@tscproven be

Uiteraard zijn alle contacten alleen zichtbaar voor de vertrouwenspersoon.